مدیریت بیوریتم


بیوریتم
موضوع:بيوريتم يكي از تازه ترين موضوعها در حيطه شناسايي ارگونومي ذهن است كه باشناخت جنبه هاي فكري ، جسمي و روحي شخص مي تواند در تقليل حوادث ناشي ازكار و اشتباهات بدون دليل ظاهري بسيار موثر باشد. نمونه هاي عملي - كه در اين مقاله به آنها نيز اشاره شده است - نشان دهنده آن است كه با شناختن رفتارهاي فيزيولوژيك انسان ، مي توان آنها را به نحوي \"برنامه ريزي \" كرد كه باحداقل هزينه ، حداكثر سود به دست آيد. اين مقاله به طور بسيار فشرده به شناساندن بيوريتم و اهميت آن و سابقه كارهاي انجام شده در اين مورد در ايران و جهان پرداخته و مواد قابليت و كاركرد بيوريتم راتوضيح مي دهد.مقدمه
يكي از مهمترين ويژگيهاي ادارات و سازمانها، بخصوص دوائر دولتي ، توجه وعنايت خاص به حضور و غياب و بهره وري كار افراد است . از مهمترين ملاكهاي \"انجام كار\" در ادارات و سازمانها نيز، \"حضور فيزيكي \" كارمندان است بدين معنا كه حضورفيزيكي افراد با زمان انجام كار مفيد آنان معادل فرض مي شود. در اين ميان يكي ازمهمترين ويژگيهاي مربوط به نيروي انساني ، گاه ناديده گرفته مي شود: \"آنها انسانند!\"; اين بدان معناست كه نمي توان از آنها انتظار داشت هميشه حداكثر دقت و سرعت كار خود راانجام بدهند، هميشه بشاش و خوش برخورد باشند و يا اينكه هميشه دستورات مقامات مافوق را اجرا كنند.
يكي از مهمترين ويژگيهاي عصر ما، ورود علم و روشهاي علمي به حوزه فعاليتهاي روزمره است : از يخچال و اجاق گاز مورداستفاده كدبانوي خانواده گرفته تا رايانه هاي شخصي مورداستفاده كنندگان و از خودرو مورداستفاده همگان گرفته تا پيچيده ترين دستگاهها و ابزارآلات صنعتي و پزشكي همگي به نوعي و به شكلي برگرفته شده ودقيق ترين و ظريف ترين راهبردهاي فكري عالمان و دانشمنداني هستند كه تمدن امروزين ما وامدار ايشان است . از عمر كشف روند قابل پيش بيني رفتارهاي بشري نيز به زحمت نيم قرن مي گذرد: دانشمندان علوم رفتاري اينك مي توانند دليل منطقي بسياري ازرفتارهايي كه تا پيش از اين گنگ و يا \"بيش ازحد پيچيده \" به شمار مي آمد را همراه بامستندات علمي و تجربي به خوبي بيان كنند. در ذيل دو نمونه عملي اينگونه مسائل اشاره مي شود.\"1\":
1 - اكثر كساني كه به سبب كار و زندگي مجبور به تحمل پروازهاي طولاني شده اند،خستگي ، بي خوابي و منگي دوسه روز اول ورود خود را از ياد نبرده اند. اين نوع خستگي ، خستگي پرواز \"JET LAG\" مشهور است و بر اين واقعيت استوار مي باشد كه وقتي انسان از شرق به غرب مي رود كمتر دچار ناراحتي مي شود تا غرب به شرق ، وقتي به سمت غرب مي رويم و خورشيد را دنبال مي كنيم ، روز موقتا طولاني تر مي شود.
از آنجا كه چرخه طبيعي زمان براي ساعت بيولوژيكي بيشتر افراد 25 ساعت است ،طولاني ترشدن روز، تحمل پذيرتر است تا كوتاه شدن آن \"حركت از شرق به غرب \". به اين ترتيب طريق ايده آل سفرهاي طولاني آن است كه انسان همواره از شرق به غرب مسافرت نمايد منتها به طريقي كه هر روز يك نصف النهار را بپيمايد يعني هر روز سفر دقيقامساوي با چرخه طبيعي 25ساعته بشود. درعمل با تزريق هورمونهاي خاصي ، مي توان ازخستگي پرواز تاحد زيادي خلاصي يافت .
2 - ازطرف مديركارخانه اي كه 130 كارگر نوبت كار داشت ، محققي براي بررسي مسائل اين كارگران كه اغلب از بي خوابي و ناراحتي هاي جسمي شكايت داشتند دعوت شد.كارگران بر پايه برنامه هفتگي كار مي كردند: يك هفته در نوبت روز، يك هفته در نوبت شب و يك هفته در نوبت عصر. اين چرخش نوبتي كار چنان است كه انگار كارگران يك هفته در نيويورك ، هفته ديگر در پاريس و بعد در توكيو مشغول به كار هستند \"به عبارت ديگر مثل اينكه مرتب درحال پرواز از غرب به شرق هستند كه اين به منزله بدترين حالات براي آهنگ بيولوژيك بدن مي باشد\". محقق مذكور پيشنهاد كرد كه اولا نوبت كاري كارگران با استفاده از رجحان طبيعي بدن ، به جلو تنظيم شود و ثانيا هر نوبت سه هفته طول بكشد، چون اشخاص بيش از يك هفته براي خوگرفتن به يك وقت جغرافيايي جديد احتياج دارند. با اين برنامه ريزي جديد، نه تنها سلامت جسمي كارگران به مراتب بهتر شد بلكه كارايي آنان تا 22 درصد افزايش يافت .
بیوریتم چیست ؟
شاید شما هم مثل ما تجربه کرده باشید که بعضی روزها از قدرت و انرژی زیادی برخورداریم و قادر به انجام هر کاری هستیم و بعضی وقتها آنقدر خسته و بی رمق هستیم که از انجام کارهای ساده خود نیز رنجور می شویم، گاهی اوقات سرحال و شاداب هستیم و برعکس بعضی روزها بی دلیل کسل و بی حوصله هستیم و نیز در مورد قدرت ذهن ما نیز چنین است بعضی روزها خوب یاد می گیریم و حافظه خوبی داریم و اما در برخی مواقع کندذهن و تنبل می شویم ، براستی چرا چنین حالتی در ما رخ می دهد؟
جواب: به خاطر وجود بیوریتم در سیستم بدن ماست که ما تغییر حالت می دهیم، در واقع انرژی فیزیکی، حالات روحی و وضعیت احساسات ما و نیز توان فکری و قدرت یادگیری و حتی حس ششم ما همه به شکل دوره ای کم و زیاد می شوند و در وجود انسان سطوح انرژیهای مختلفی وجود دارد که از بدو تولد فرد شروع به زیاد شدن و سپس کم شدن و تکرار این دوره ادامه می یابد و تغییر این سیکل ها باعث تغییر حالات مختلفی در انسان می شود. واژه بیوریتم در واژه نامه آکسفورد به صورت زیر تعریف شده است: «هر الگوی مکرری از فعالیتهای فیزیکی، احساسی و اداراکی که بر رفتار انسان اثر می گذارد» و معادل فارسی آن زیست آهنگ نامیده می شود.
* تاریخچه کشف بیوریتم:
تاريخ كشف اين پديده علمي به سال هاي 1897 تا 1912 ميلادي باز مي گردد . در آن زمان دكتر هرمان سوبودا, استاد روانشناس دانشگاه وين
( اتريش ) در تحقيقات خود متوجه شد كه حالت جسمي و احساسي بيماران او به صورت چرخه اي است . وي با ثبت دوره هاي بيماري و سكته قلبي و توهمات بيماران خود, متوجه شد كه چرخه يا سيكل تكرار اوج و نزول انرژي فيزيكي و جسمي افراد هر 23 روز يكبار تكرار مي شود و چرخه شارژ و دشارژ انرژي احساسي افراد, هر 28 روز يكبار تكرار مي شود .
همزمان با او و بدون اطلاع وي, در برلين هم دكتر ويلهلم فليس , پزشك و دوست نزديك روانشناس بزرگ زيگموند فرويد, اين چرخه هاي 23 و 28 روزه را با فرويد در ميان گذاشت كه ضمن تاييد, نظريه وي روي افراد مختلفي آزمايش شد . بعد از آنها فردي به نام پروفسور آلفرد تلتچه كه استاد علوم مهندسي بود, متوجه شد كه قدرت استدلال و توانايي ذهني شاگردانش هميشه يكسان نيست و از يك سيكل 33 روزه تبعيت مي كند. اين دوره ها نه تنها در مورد شاگردان ضعيف و متوسط اتفاق مي افتاد بلكه در مورد دانشجويان قوي و مستعد هم همين اتفاق رخ مي دهد و هوش و هوشياري آنها نيز يك الگوي ريتميك 33 روزه را دنبال مي كرد . به عبارت ديگر, قابليت افراد براي جذب و تفسير ايده هاي جديد و توانمندي هاي ذهني آنها, در يك سيكل 33 روزه تكرار مي شود .
بعد از كشف اين پديده در جسم و روح و ذهن انسان, تحقيقات زيادي در آلمان, ژاپن و ايالات متحده صورت گرفته كه نتايج آن در مقالات علمي متعددي درج و اثبات شده است .
از طرف ديگر هم بايد يادآوري شود كه نظريه شارژ و دشارژ متناوب باتري هاي انرژي درون روح و جسم يك نظريه جديد نيست و از زمان هاي بسيار دور پر و خالي شدن متناوب و دوره هاي انرژي طبيعت يك امر بديهي و جا افتاده محسوب مي شود . نظريه ئين و يانگ در فلسفه هاي چيني و ژاپني نيز به روشني بيانگر وجود همين پديده است . بيوريتم فقط شكل رياضي شده و قانونمند اين پديده است .
* انواع سیکلهای بیوریتم:
سیکل های بیوریتم زیادی در بدن ما وجود دارد که البته ما به بررسی 3 سیکل اصلی فیزیکی، احساسی، ادراکی و سیکل فرعی حس ششم می پردازیم. تمام سیکل های بیوریتم به شکل نمودار سینوسی از بدو تولد آغاز می شوند و حول خط مبنا یا محور زمان با پریودهای متفاوت در حال زیاد و کم شدن ادامه می یابند.
روز آغازین همانطور که در شکل ملاحظه می کنید ابتدا نمودار در بالای خط مبنا در منطقه مثبت یا فعال حرکت کرده سپس به اوج خود رسیده و بعد شروع به حرکت به سمت پائین و وارد شدن به منطقه غیرفعال یا منفی زیر خط مبنا می کند. در واقع زمانی که یک سیکل در منطقه مثبت قرار دارد فرد دارای حداکثر انرژی بوده و هرچه جلوتر می رود انرژی خود را از دست می دهد و زمانی هم که سیکل مورد نظر وارد منطقه منفی می شود سطح انرژی پائین و آرام آرام انرژی از دست رفته جبران می شود.

سیکل فیزیکی:
این سیکل بر نیروی جسمانی، قدرت و بنیه و تکاپوی انسان تأثیرگذار است. دارای دوره 23 روزه است که 5/11 روز آن در منطقه مثبت و پرانرژی به سر می برد و 5/11 روز دیگر آن در حالت سطح انرژی پائین و در نتیجه قدرت و استقامت نیز پایین می باشد.
سیکل احساسی:
این سیکل که بر سیستم عصبی ، حالات روحی و احساسات انسان تأثیرگذار است دوره 28 روزه دارد که 14 روز اول احساس شادی و نشاط و خوش بینی را ایجاد کرده و 14 روز دوم که نمودار در حالت منفی است امکان کسالت، بی حوصلگی و کج خلقی وجود دارد.
سیکل ادراکی:
این سیکل بیوریتم که بر قدرت ذهن و کارکرد مغز و میزان یادگیری و حافظه تأثیرگذار است دارای پریود 33 روزه می باشد که 5/16 روز نمودار مثبت و باعث کارکرد بهتر مغز و تصمیم گیری و یادگیری بهتر می شود و از روز 17 تا 33 که نمودار منفی است کارکرد مغز پایین و حافظه و قضاوت و تصمیم گیری ضعیف می گردد.
سیکل حس ششم:
این سیکل از سیکل های فرعی محسوب می شود و مؤثر بر حس ششم و الهام و دریافت مستقیم می باشد و دارای دوره 38 روزه «19 روز مثبت و 19 روز منفی» است.
* روز بحرانی چیست؟
گفتیم که نمودار بیوریتم به شکل سینوسی گاه در منطقه مثبت و گاه در منطقه منفی در حال بالا و پایین رفتن است و هیچکدام لزوماً خوب یا بد نیست، این حالت پر و خالی شدن مثل شارژ و دِشارژ باطری یک حالت طبیعی است، اما در نمودار روزهایی وجود دارد که حساس و روز بحرانی نامیده می شود. لحظه ای که نمودار از منطقه مثبت به منطقه منفی وارد و از خط مبنا می گذرد لحظه بحران یا روز بحرانی نامیده می شود. در واقع سطح انرژی یک لحظه صفر می شود مثل باطری که یک لحظه خالی می شود تا مجدداً زیر شارژ قرار گیرد. پدیده بحران مانند این است که جسم گرمی یک دفعه وارد محیط سرد می شود این گرم و سرد شدن مانند شوک در آن ریتم ایجاد ناپایداری می کند و روز بحران هر سیکل ناپایداری و تزلزل و شوک در آن ریتم ایجاد می کند و باعث آشفتگی و یا احتمال بروز خطا و اشتباه و در نتیجه حادثه برای فرد است و به فرد توصیه می شود در این روز بیشتر مراقب خود باشد . روزهای بحران سیکل فیزیکی، احساسی، ادراکی و حس ششم به ترتیب در روزهای 5/11 و 14 و 5/16 و 19 روز از ابتدای نمودار محسوب می گردد.

* استفاده کاربردی از بیوریتم:
آگاهی داشتن از وضعیت سطوح انرژی فیزیکی، احساسی و ادراکی می تواند در افزایش بهره وری فرد کمک کند به عنوان مثال زمان اوج انرژی فیزیکی مناسب برای کارهای سنگین مسابقات ورزشی و اعمال جراحی و دندانپزشکی است و نیز برای مدیران و تاجران نیز اتخاذ تصمیم های مهم در دوره مثبت تفکر و ادراک نتیجه بهتری دارد و مهم تر از این ها دانستن روزهای بحرانی است که فرد باید بیشتر مراقب خود باشد چون امکان اشتباه و خطا برایش وجود دارد و از انجام کارهای حساس و پرخطر بپرهیزد.
در ژاپن و آلمان به خلبانها و رانندگان قطارهای پرسرعت در روزهای بحرانی اجازه کار نمی دهند و حتی در کارهای پرخطر صنعتی به کارگران در روزهای بحرانی مرخصی می دهند و این باعث شده که آمار حوادث و تلفات آنها تا حدود 60 درصد کاهش یابد. به هر حال دانش بیوریتم می تواند در افزایش بهره وری و بازده شخصی بکار گرفته شود. در نرم افزار 4 فصل در فصل چهارم یا نقشه گنج به گونه ای برنامه ریزی شده که از دانش بیوریتم جهت رسیدن به اهداف و آرزوها و مسیر موفقیت شخصی به شکل سریع و عالی استفاده شود.
* فلسفه بیوریتم در کائنات و انسان:
با کمی دقت و تأمل در محیط اطراف خودمان در می یابیم که در اکثر چیزها حالت دوره ای و تکرار وجود دارد پیدایش شب و روز، حرکت ماه به دور زمین، چرخش زمین به دور خورشید و پیدایش فصل ها و تکرار آنها و رشد گیاهان در بهار و خواب زمستانه آنها و کوچ پرندگان مهاجر و وزش بادها و ریزش برگ درختان و رویش مجدد آنها همه حکایت از وجود فلسفه بیوریتم در کل کائنات می کند که البته خالق هستی در هر گوشه هستی بیوریتم مخصوص خودش را آفریده و در کتاب آسمانی قرآن آیات فراوانی اشاره به این موضوع دارند مثلاً در آیه 80 سوره مؤمنون: «او کسی است که زنده می دارد و می میراند و در پی یکدیگر آمدن شب و روز از اوست، آیا تعقل نمی کنید؟» و نیز در آیه 5 سوره جاثیه: «در پی یکدیگر آمدن شب و روز، و روزیی (بارانی) که خداوند از آسمان فرو فرستاده است، و زمین را پس از پژمردنش بدان زنده داشته است و در گرداندن بادها مایه های عبرتی برای خردمندان هست» این آیات اشاره به بیوریتم در طبیعت و تعقل در آن می کند و در آیات فراوان دیگری اشاره به گردش خورشید و ماه، شب و روز و حیات مجدد گیاهان که همه را مایه های عبرت برای اندیشه وران می داند و با دقت در این پدیده وجود سیکل های بیوریتم را می توان درک کرد، در واقع خالق هستی وجود بیوریتم را در جهان هستی لازم دانسته و در هر گوشه ای آن را به شکلی خلق کرده است البته بهترین و کاملترین آفرینش خداوند انسان است که اشرف مخلوقات محسوب شده و کاملترین شکل های بیوریتم در جهت منافع او در وجود انسان خلق شده است که باعث تغییر حالات مختلف درون انسانها می گردد که حتی خدای متعال در آیه 19 سوره انشقاق: «سوگند که شما از حالی به حال دیگر درآیید» نیز اشاره به تغییرات و دگرگونی حالات مختلف در وجود انسان دارد که لازمه رشد و تکامل انسان و حکمت خداوند است زیرا انسان را کاملترین و بهترین مخلوق خود قرار داده و انسان در بهترین حالت ممکن خلق شده است و در آیه 4 سوره تین فرموده: «لَقَد خَلَقنَا الانسانَ فی اَحسنِ تقویم» «براستی که انسان را در بهترین قوام آفریده ایم». به هر حال پذیرفتن فلسفه بیوریتم با نشانه های موجود در طبیعت و دگرگونی حالات مختلف در درون خودمان کار زیاد مشکلی نیست اما شاید به این فکر بیفتیم که وجود بیوریتم چه فایده ای برای ما دارد؟ به هر حال هر پدیده ای که خداوند در وجود ما خلق کرده بی حکمت نیست و مطمئناً لازمه رشد و تکامل ما بوده است، در اینجا ما با مثال هایی ساده سعی در تشریح فواید بیوریتم داریم، کافیست یکبار دیگر بیوریتم را در خود بررسی کنیم ، تغییر حالات یا سطوح انرژیهای مختلف فیزیکی، احساسی و ادراکی در وجود ما که گاه این انرژیها زیاد و گاه کم می شوند چرا؟ قبل از آن به توضیح اصل جاری بودن بوعلی سینا می پردازیم: «آب چون بماند می گندد و زلال است تا روان است» و خود به تجربه دیده اید آبی که در برکه ای ساکن بماند به گنداب تبدیل می شود و اگر در جویباری جاری شود زلال خواهد شد، در واقع ما در تمام مسائل زندگی باید اصل جاری بودن را رعایت کنیم تا نگندیم. همیشه جاری باشیم و از بسته بودن بپرهیزیم مثلاً فردی که پولش را به جریان می اندازد و از آن می بخشد جریان برکت و فراوانی را به سوی خود جاری می کند و کسی که خساست و بسته بودن را پیشه می گیرد حالت فقر و نداری را تجربه می کند. کسی که از علمش به دیگران می آموزد دائماً صاحب دانش و کمالات جدیدتر می گردد، این مثال های ساده لزوم جاری بودن را به ما گوشزد می کند. حال که با مفهوم جاری بودن و لزوم آن آشنا شدید به مبحث بیوریتم در وجود انسان باز می گردیم. اگر ما وجود خودمان را مانند ظرفی از انرژی تصور کنیم که توسط خداوند انرژی فیزیکی، احساسی و ادراکی در وجود ما سرشار می شود، حال اگر این انرژی در وجود ما ثابت بماند حالت ماندگی، کهنگی و گندیده پیدا خواهد کرد باید اصل جاری بودن در ما شکل بگیرد تا جریان انرژی در ظرف وجودی ما جاری شود و ما سرشار از انرژی تازه و زلال و پاک شویم به همین جهت در ظرف وجودی ما دریچه هایی برای تخلیه انرژیها و نهایتاً جاری شدن آنها در وجود ما تعبیه شده است که با باز و بسته شدن این دریچه در ظرف انرژی ما تغییرات میزان انرژی صورت می گیرد ، مثلاً زمانی که دریچه بسته می شود سطح انرژی ما ماکزیمم و زمانی که دریچه کامل باز می شود سطح انرژی ما مینیموم است و این شاید مثال واضحی برای درک بهتر موضوع باشد و اگر به این مثال ساده توجه کنیم درمی یابیم که پرو خالی شدن سطوح انرژی در وجود ما به خاطر اصل جاری بودن جهت زلال و تازگی انرژی ما چیز خوبی است و نباید حالتی مثل کمبود انرژی را بد دانست ، در واقع این زمان جهت تخلیه شدن ظرف انرژی ما از انرژی کهنه و قدیمی و تمیز شدن ظرف انرژی ما و آماده شدن برای دریافت انرژی نو و جدید است . از دلایل مهم دیگر پر و خالی شدن انرژی در وجود ما (بیوریتم) جلوگیری از یکنواختی و روزمرگی ماست در واقع تا تاریکی نباشد ، جلوه روشنایی مهم شمرده نمی شود، تا کمبود نباشد ، فراوانی احساس نمی شود و یا اصلاً اگر حال بد نباشد حال خوب و شادی احساس نمی شود و یعنی اگر حال خوب و پرانرژی بودن دائمی شود مطمئناً قدر و درک طعم آن شناخته نمی شود و یک امر عادی و بی ارزش خواهد شد مسلماً خلقت هر پدیده ای در وجود هستی توسط خداوند بی حکمت نیست و اما شاید امروز ما حکمت آن را درک نمی کنیم!
* مثال هایی برای درک بهتر بیوریتم:
1- باطری: شما تصور کنید که باطری قابل شارژی در اختیار دارید ابتدا این باطری کاملاً پر و به شما انرژی و روشنایی می دهد پس از استفاده از قدرت آن کاسته شده و این مانند ناحیه مثبت بیوریتم شما می تواند باشد تا اینکه میزان انرژی آن به حد صفر می رسد در این لحظه شما هیچگونه روشنایی ندارید تا باطری زیر شارژ قرار گیرد این لحظه صفر و بی انرژی را روز بحرانی در بیوریتم شما گویند پس از قرار گرفتن باطری در حالت شارژ وجود روشنایی برای شما امکان پذیر شده و این مانند ناحیه منفی بیوریتم می باشد تا زمانیکه باطری کاملاً شارژ شود.
نتیجه: در هر دو حالت شارژ و دِشارژ می توان روشنایی داشت ، اما زمان قبل از شارژ یا روز بحران هیچ انرژی وجود ندارد پس ما باید مراقب روزهای بحرانی باشیم.
2- چشمه آب در طول سال: اگر دقت کنید خواهید دید که چشمه های آب کوهساران در بهار پرآب هستند و در تابستان آرام آرام کم آب می شوند و در روزهای پایانی تابستان خشک می شوند و در فصل پائیز و زمستان با بارندگی سرشار از آب می شوند.
بهار و تابستان چشمه همچون زمان مثبت منحنی بیوریتم در وجود ماست و روز پایانی تابستان که چشمه خشک می شود روز بحرانی در بیوریتم ما و پائیز و زمستان چشمه همچون زمان منفی منحنی بیوریتم ما جهت شارژ شدن می باشد. پس ما باید مراقب روز بحرانی یعنی روز آخر تابستان و روز خشک شدن چشمه باشیم.
3- لذت بردن از فصل های سال : بعضی ها فقط فصل بهار و تابستان را خوب و زیبا می دانند و از آن لذت می برند و پائیز و زمستان را ناخوشایند می دانند در صورتی که اگر پائیز و زمستان نباشد فصل بهار و تابستان پربار نخواهند بود به هر حال اگر ما یک فرد آگاه باشیم از زیبایی و طراوت بهار حداکثر استفاده و لذت را برده و در تابستان با گردش و تفریح و شنا در آب لذت می بریم در پائیز از زیبایی برگ ریزان و خش خش برگ درختان زیر پاهایمان لذت خواهیم برد و در زمستان با لباس گرم از برف و یخبندان و برف بازی و اسکی لذت خواهیم برد. نتیجه اینکه یک فرد آگاه به فصل ها کلیه فصل ها را عالی و زیبا می داند و از همه آنها لذت می برد. کل نمودار بیوریتم ما مانند 4 فصل زیباست و نباید قسمت مثبت آن را فقط خوب و قسمت منفی آن را بد بدانیم. کافیست نگاه خودمان را تغییر داده و شرایط موجود سطوح انرژی را به همان میزانی که هستند بپذیریم و از تمام روزها و لحظه های زندگی خود لذت برده و هیچ گاه خود را محدود نکنیم.
4- بهره وری کشاورز در طول سال : در فصل های موجود در طبیعت هر کدام ، میزان انرژی زمین ، آب و هوا برای کشاورزی تغییراتی وجود دارد که یک کشاورز باید در هر فصل و زمان مخصوص خودش مراحل کاشت ، داشت و برداشت را انجام دهد تا بتواند بهره وری بالایی داشته باشد. ما نیز به خاطر بیوریتم داخلی ، فصل های متفاوتی را در درون خود احساس می کنیم و چه خوب است که همچون کشاورز بهترین زمان کاشت ، داشت و برداشت را در وجود خودمان بدانیم تا بهره وری بالاتری پیدا کنیم در باب رسیدن به اهداف و آرزوها مناسب با فصل های درونی ما جهت بهره وری بالاتر در نقشه گنج (فصل چهارم نرم افزار) برنامه کاملی شرح داده شده است و لازم به ذکر است که در این نرم افزار برای درک بهتر وضعیت بیوریتم های مختلف ما از فصل های سال جهت درک و فهم بهتر و ساده تر سطوح انرژیکی استفاده کرده ایم و بدین شکل است که در فصل بهار و تابستان نمودار مثبت و پائیز و زمستان نمودار در منطقه منفی قرار دارد. در فصل زمستان و بهار، نمودار حالت رشد افزایشی دارد و در فصل تابستان و پائیز، نمودار حالت نزولی و رو به کاهش دارد.
چگونه از بيوريتم در محيطهاي كاري استفاده كنيم ؟
مي توان موارد ذيل را به عنوان مثالهايي از كاربردهاي عملي بيوريتم ها ذكر كرد:\"3\"
1 - جلوگيري از سوانح كار: بررسي نشان داده كه 70 درصد سوانح كارخانه هاي شيميايي و مواد پاك كننده در دهه 80 ميلادي در ايالات متحده ، زماني رخ داده كه ريتم هاي عوامل انساني ، در نقطه بحراني بوده اند. بيشتر حوادث زماني رخ مي دهند كه يك بحران دوگانه وجود داشته باشد. سازمان اداري بندر ادسا \"در شوروي سابق \" و نيز بعضي موسسات واتحاديه هاي كارگري به بررسي اتفاقات و سوانحي كه در حين كار انجام مي گرفت و عامل انساني در آن نقش بارزي داشت پرداختند و به كمك پژوهشگران و متخصصان به بررسي پيشامدهاي ناگوار در يك دوره دوساله پرداختند و نهايتا معلوم شد كه 56 درصد سوانح مورد رسيدگي با روز بحراني مصدومين مربوطه مصادف بوده است . باتوجه به اين تحقيقات تصميم گرفته شد تا اولا كارگران را در اين قبيل روزها از كار معاف نمايند و ثانيا،درمورد انجام كارهاي خطرناك - كه مستلزم دقت بيشتري است - كارمنداني انتخاب شوند كه بهترين مراحل دوران سه گانه ريتم كار و زندگي خود را طي مي كنند. با اجراي اين طرح ، اتفاقات ناگوار نيز به طرز چشمگيري كاهش يافتند.
2 - مسابقات ورزشي ، امتحانات و امور مربوط به عقد قراردادها: باتوجه به آنچه گفته شداگر يك ورزشكار يا مدير از روزهاي بحراني خودآگاه باشد، مي تواند برنامه تمرينات و ياكارهاي خود را به نحوي تنظيم كند كه ضريب خطا به حداقل رسانده شود: مديران مي توانند در اين قبيل روزها با امور مهمي مانند امضاء قراردادهاي مهم به نحو آگاهانه تري روبرو شوند و سعي كنند، احتمال بروز حوادث ناگوار را تقليل دهند.
3 - بهره وري در محيطهاي كاري و توليدي : اگر بيوريتم هاي اشخاص را بدانيم ، مي توانيم بخصوص براي گزينش بهتر افراد براي نوبت هاي كاري به طرز علمي تر و مطمئن تري اقدام كرد. مثالي از يك مورد برنامه ريزي نوبت كاري با چرخش سريع روبه جلو كه با بافت اجتماعي ما بيشتر تناسب دارد \"برعكس الگوي آمريكايي كه چرخش آهسته با حلول يك هفته براي هر نوبت \" در منبع \"3\" ارائه و بحث گرديده است . فلسفه اصلي الگوي مناسب كاري ، آن است كه نوسان سازهاي متعدد بدن انسان - كه ساعت دروني ما راتشكيل مي دهند - تاحدامكان انطباق خود را با شرايط حفظ نمايند. در كنار آن مي توان بااستفاده از جدول بيوريتمي كارمندان ، برنامه كاري به نحوي تنظيم گردد كه در روزهاي بحراني خطرناك به ايشان مرخصي اجباري داده شود و به جايشان از كساني كه در آن روزها سيكل مثبت دارند استفاده نمائيم : به اين ترتيب يكي از مهمترين وظايف اموراداري ، تهيه سيكل هاي بيوريتمي كاركنان و ارجاع مسئوليتها بر آن اساس به اشخاص خواهدبود.
در ايران ، تا آنجا كه نويسنده مطلع است ، تا به حال تحقيقي جامع و كاربردي دررابطه با بيوريتم ها و ساعتهاي دروني بدن به منظور افزايش بهره وري كاري - توليدي انجام نشده است . يكي از مهمترين مشكلات و موانع موجود بر سر راه انجام چنين پروژه اي علاوه بر مسائل فرهنگي و مالي ، عدم وجود تعداد كافي متخصصان در اين رشته مي باشد; بايد به ياد داشت كه متخصصان درپي نياز اجتماع ، تربيت شده و پرورش مي يابند. اگر جامعه صنعتي ما براي بهره وري بيشتر احساس نياز واقعي نمايد، تمامي روشهايي كه توسط آنها مي توان به پيشرفت مفهوم بهره وري كمك نمود، موردعنايت قرارگرفته و نيازهاي انساني ، علمي ، فرهنگي و مالي آنها به راحتي حل مي شوند اما چه مي توان گفت وقتي متوسط ساعت مفيد كاري در ايران 10 ساعت ، در ايالات متحده37/3 ساعت و در ژاپن 36/3 ساعت در هفته است به طوري كه ميانگين \"بهره وري \" هرفرد شاغل ايراني حدود يك هشتم افراد شاغل آمريكايي ، ژاپني و يا فرانسوي است !\"4\"به نظر مي رسد لازم است مديران بخصوص در بخش توليد، با ايده هاي نوين علمي در رابطه با افزايش بهره وري بيشتر آشنا گردند و سازمانها و نهادهاي مسئول ، با اختصاص بودجه هاي تحقيقاتي لازم ، هرچه سريعتر برنامه ريزي لازم براي پياده كردن اصول تحقيقات مربوط به بيوريتمولوژي در محيطهاي توليدي را شروع كنند زيرا، فردا خيلي ديرخواهدبود...
مرگ همانند زنجيره اي بي انتها از سيکلهاي جسمي، احساسي و فکري تشکيل يافته و در دوره هاي مختلف زماني، مراحل هر سيکل به حالات مثبت و يا منفي تبديل مي شوند. از طرفي، انسانها در زندگي اجتماعي و سازماني و يا حتي بطور انفرادي با سيکلهاي مذکور مواجه مي باشند و همراه با آنها نسبت به برقراري ارتباط افقي و يا عمودي در محيط خانواده، اجتماع و يا سازمان اقدام مي نمايد. چنانچه وضعيت و حالات سيکلهاي فوق که حول محور زمان نوسان مي کنند. توسط مديران سازمانها شناسائي شوند، نحوه رفتار و برنامه هاي از قبل تعيين شده را مي توان براي زيردستان آنها به مرحله اجرا گذاشت. زيرا در روزهاي بحراني تصميم گيريهاي مهم براي مديران مناسب نيست و بهترين زمان براي اجراي مديريت (مديريت کردن) موقعي است که هر سه سيکل در اوج مثبت خود باشند. ضمنا هنگامي که مرحله هر سيکل عوض مي شود، آن روز، روز بحراني مربوط به همان سيکل است که بهتر است مديران آن را هم در خود و هم در پرسنل مربوطه تشخيص دهند. بايد توجه داشت که مراحل اين سه سيکل دائم در حال تکرار بوده و يکديگر را در بسياري اوقات قطع مي کنند و زماني که هر سه سيکل در ناحيه مثبت قرار گيرند، احتمال موفقيت در آن بيشتر از ساير مواقع است، لذا شناخت اين روزها براي مديران بسيار مهم مي باشد. در بقيه حالات نيز متناسب هر حالتي مي توان تشخيص داد که انجام کدام کاري، نتيجه مطلوبي را مي تواند داشته باشد.
استفاده از منحنی های بیوریتم(زیست آهنگ) در کسب و کار
مهندسی عوامل انسانی (ارگانومی) یا مهندسی انسان، استفاده از مشخصات، توانائی‌ها و محدودیت‌های انسان برای طراحی ماشین‌ها ، سیستم ماشین‌ها و محیط زیست است تا مردم بتوانند راحت و ایمن زندگی کنند و بازده کارشان بالا رود.
مهندسان عوامل انسانی به تولید، و ارگونومیست‌ها به نحوه‌ی تولید فکر می‌کنند، یعنی راحتی کارکنان و چگونگی انطباق هر چه بیشتر آنها با کاری که قرار است انجام دهند. به هر حال ارگانومی و مهندسی عوامل انسانی غالباً در یک سو قدم بر می‌دارند و اختلافشان جزئی است و از نظر علمی معادل یکدیگرند.
آنچه در نظر داریم این است که شرایط را تا آنجا که انعطاف دارد چنان مهیا کنیم تا کارکنان بیشترین بازده را داشته باشند.
آیا تا بحال متوجه نوسانات روحی و جسمی خود شده اید؟ تغییرات در میزان بنیه و توانایی در انجام فعالیت‌های روزمره، مانند پرداختن به ورزش و شرکت در میهمانی ها، احساس سلامت یا کسالت، نحوه برخورد با مشکلات و حتی نظم فکری شما و یا لحظات بحرانی زندگی که از لحاظ انرژی حیاتی در بدترین و آسیب پذیرترین شرایط قــرار دارید؟
بیوریتم پاسخ موارد فوق است. بیوریتم یکی از جدیدترین موضوع‌ها در حیطه شناسایی ارگونومی ذهن افراد است. انسانها می‌توانند با بررسی و شناخت از جنبه‌های فکری – جسمی و روحی، حوادث طبیعی ناشی از کار روزمره را تقلیل دهند.
نظریه بیوریتم روشی است که به شناخت تغییراتی منظم و متناوب در رفتار و توانایی‌های آدمی منجر می‌شود. همه این افــت و خیزهــا در سه چــرخه متنـاوب به نام های: 1- جسمی 2- حسی 3- ذهنی، خــلاصه می‌شوند که مجموعه آنها زیست آهنگ ( بیوریتم ) شما را تشکیل می‌دهند. به عبارتی ذهن انسان را می‌توان تحت این سه منحنی نمود داد.
بیوریتم بر این ایده استوار است که این چرخه‌های سه‌گانه در بدن افراد براساس ساعت درونی و بیولوژیکی عمل می‌کنند و هر چرخه براساس موج سینوسی با دوره‌های متفاوت در حال گردش است که نقطه شروع همه آنها روز تولد هر فرد است.
دوره هر چرخه متناوب به شرح ذیل است:
منحنی جسمی ( Physical ) هر 23 روز یک بار تکرار می شود.
منحنی حسی ( Emotional) هر 28 روز یک بار تکرار می شود.
منحنی ذهنی ( Intellectual) هر 33 روز یک بار تکرار می شود.
هر 23 روز چرخه‌ی فیزیکی که شامل قدرت ، مقاومت در برابر سختی ها، انرژی و . . . می شود، یک نوسان کامل را طی می‌کند. یعنی از نقطه صفر به بالاترین نقطه می‌رود، از آنجا به نقطه صفر سپس به پایین‌ترین نقطه و دوباره به نقطه‌ی صفر باز می‌گردد. و نتیجۀ آن الگوئی است که از نظر گرافیکی مانند تابع سینوسی از صفر درجه تا 360 درجه می‌باشد. هر 28 روز شما یک چرخۀ احساسی را که شامل شادی ، غم، خلاقیت و . . . می شود را کامل طی می‌کنید. ریتم فکری چرخه‌ی کامل را در 33 روز تماماً طی می‌کند. این ریتم شامل هوشیاری ، حافظه ، قدرت تحلیل و . . . می‌شود.
به دلایلی همچون زیبائی و درک بیشتر، منحنی‌ها را سینوسی در نظر می‌گیریم.
نصف دوره زمانی هرکدام از این سیکل‌ها مثبت و نیم دیگر منفی است به عبارت دیگر:
در هر 5/11 روز اول فعالیت جسمی همراه با تحریک انرژی – قدرت جسمانی بالا و کار مفید عاری از اشتباه و توأم با تحمل است و در 5/11 روز ، بعد ضعف ، خستگی ، انرژی ذخیره‌ای کمتر و کاهش توانایی مشاهده می‌شود .
در 14 روز اول دوره احساسی خوش‌رویی، خوشبینی و علاقمندی به کار و زندگی و علاقمندی به مشارکت فعال در امور تشریک مساعی دوره مثبت سیکل است و 14 روز بعد که همراه با بد اخلاقی ، زود رنجی و تند مزاجی است.
به همین ترتیب از لحاظ فکری بعد از 5/16روز نخست قدرت هوش ودرک و فهم مطالب و روحیه تحلیلی بالا و خلاقیت و در 5/16 روز دوم فراموشکاری ، تنبلی فکری و مشکل بودن تمرکز ذهن و سختی در تصمیم‌گیری است.
در ادامه به نحوه‌ی محاسبه‌ی منحنی‌های بیوریتم می‌پردازیم:
در روز تولدتان هر سه منحنی همزمان شروع می‌شوند برای این که متوجه شوید در کجای این سه منحنی قرار دارید سن خود را از روز تولدتان بر حسب روز محاسبه کنید. دقت کنید که سال‌های کبیسه را نیز در محاسباتتان منظور کنید. باقیمانده‌ی تقسیم این عدد به ترتیب بر 23، 28، 33 مکان شما را روی سه منحنی فیزیکی، احساسی و ذهنی نشان می‌دهد.
اگر هر موج سینوسی را در سه بخش در نظر بگیریم: (ناحیۀ مثبت، ناحیۀ منفی و نقطۀ صفر). ناحیۀ مثبت را ناحیۀ Active، ناحیۀ منفی را ناحیۀ Passive و نقطۀ صفر را نقطۀ بحرانی می نامیم.
در ناحیۀ Active صفت مربوط به هر موج پر رنگ می شود. در نقاط بالا در هر چرخه شما از نظر فیزیکی، احساسی و ذهنی در اوج خود هستید این روز ها زمان هائی هستند که شما احساس می‌کنید در نقطۀ اوج خود هستید. این نقاط اوج تقریباً به صورت ماهانه در هر سیکل تکرار می‌شوند.در ناحیۀ Passive روند ها کند می‌شود. نقاط پایینی روزهای بد در نظر گرفته نمی‌شوند، بلکه روزهایی هستند که ذهن و بدن شما در حالت استراحت هستند و نیاز به استراحت دارید.
نقاط صفر منحنی یا همان نقاط بحرانی روزهائی هستند که باید مراقب باشید اتفاق بدی نیافتد. این نقاط بسیار حساس هستند و در این روزها هیچ چیز قابل حدس نیست و طبیعت, خلق و خو و رفتارهای فیزیکی, احساسی و ذهنی انسان با شدت بالائی تغییر می کند. لحظات بحرانی زندگی افراد معمولا” روزهــایی هستند که هریک از منحنی ها از حالت مثبت به حالت منفی می روند و می توانند روزهای خوبی برای شما نباشند.
یادآوری می‌شود که منحنی‌های بیوریتم همه با هم از صفر شروع و هر یک با تناوبی مشخص ادامه یافته و پس از آن 21252 = 33×28× 23 روز یعنی در 59 سالگی مجدداً هر سه منحنی به نقطه صفر می‌رسند. البته چون یکی از عددها زوج است سه منحنی یک بار در اوایل 30 سالگی با یکدیگر در نقطه صفر برخورد می‌کنند که در این حالت منحنی در روز چهاردهم خود محور را قطع می کند ولی منحنی‌های جسمی و فکری در ابتدای دوره هستند یعنی تقریباً هر 30 سال 10626 = 33×23× 14 روز یک بحران سه گانه وجود دارد. هنگامی که فاز هر سیکل عوض شود یعنی دوره مذکور خط زمان را قطع می کند آن روز، روز بحرانی مربوطه آن دوره است. روز بحرانی به خصوص در مورد سیکل جسمی اهمیت خاصی دارد. اما هنگامی که دو سیکل در یک روز خط زمان را قطع کنند، آن روز بحرانی تر است .به خصوص که یکی از این دو سیکل جسمی باشند و اگر هرسه سیکل در یک روز همدیگر را قطع کنند آن روز بیشتر با اهمیت است.
براحتی می توان نتیجه گرفت که هر 5 روز، یک روز بحرانی است نقاط بحرانی مضارب صحیحی از اعداد 5/11 و 14 و 5/16 هستند نقاط بحرانی دوگانه بنا به مورد عبارتند از بحرانی های دوگانه روحی – جسمی و بحرانهای دوگانه فکری-جسمی.
حال با توجه به مطالب فوق, نکات ذیل مربوط به هریک از چرخه های نمودار بیوریتم, یادآوری می شود:
1)چرخه جسمی یا فیزیکی ( Physical )
الف ) ناحیه مثبت ( Active):
زمان مناسب برای انجام فعالیت‌های سنگین بدنی، مقاوم در برابر سختی‌ها و بیماری‌ها، اشتیاق به ورزش، آمادگی برای سفر، جراحی، امور دندانپزشکی و …
ب ) ناحیه منفی (Passive):
خستگی پذیری، نیاز به استراحت، دوره بهبودی و نیرو گرفتن، آرامش ( غیر فعال )، عشق به کار


پ ) نقطه بحرانی ( Critical ):
توانایی جسمی زیر سوال است، استعداد بیشتر برای خطا کردن، مستعد تصادف بودن، پرخاشگری
2) چرخه حسی (Emotional):
الف ) ناحیه مثبت (Active):
تمایل به شرکت در جمع دوستان و فعالیت‌های گروهی، حسن نیت عمومی، شادی، توازن و همسازی، آمادگی جهت انجام آزمونها و مسابقات، ظاهر عمومی مناسب و خوب ( احساس خوش تیپی)
ب ) ناحیه منفی (Passive):
حس منفی نسبت به انجام کارهای گروهی، احساس بسیار منفی در نقطه منتهای شیب منفی
پ ) نقطه بحرانی (Critical):
کج خلقی، کم طاقتی، مشکل رویارویی با ساده ترین مسائل، عکس العمل کند، مستعد بروز تصادف
3 ) چرخه ذهنی ( Intellectual):
الف ) ناحیه مثبت (Active):
بیشترین فعالیت و نیروی فکری و ذهنی، مطالب جدید به سرعت و با آمادگی آموخته می‌شوند، حافظه بهتر، افکار واضح و روشن
ب ) ناحیه منفی ( Passive):
زمان مساعد برای تثبیت آنچه قبلا” آموخته اید، تأخیر (وقفه) در امور عادی داشته باشید، به انجام امور جدید و ناآزموده نپردازید
ج ) نقطه بحرانی ( Critical ):کاهش توانایی تمرکز، آشفتگی ذهنی، زمان بسیار نامناسب برای تصمیم‌گیری، نیاز به زمان بیشتر برای امور فکری دقیق
در اینجا باید این نکته را یادآوری نمود که اگر در هر لحظه یا هر روز یک خبر خوشحال کننده به کسی داده شود, صرف نظر از این که منحنی های درونی وی در چه ناحیه ای باشند, از انرژی لبریز خواهد شد و این با بحث بیوریتم که به فعل و انفعالات درونی افراد وابسته است, ارتباطی نداشته و فقط یک تحریک بیرونی محسوب می‌گردد .
امروزه حتی مدیران موفق هم نمودارهای سه گانه فوق را بطور مستمر برای تک تک کارکنان خود ترسیم می‌کنند تا متناسب با شرایط جسمی, حسی و ذهنی آنها, فعالیت های روزانه را به آنها ارجاع نمایند . دانش آموزان نیز با دانستن زمانهای دقیق اوج انرژی ذهنی خود, می توانند در این زمان ها به یادگیری و مطالعه بپردازند تا با حداقل تلاش, به پیشرفت چشمگیری دست یابند . روانشناسان تیم های ورزشی با ترسیم این منحنی برای ورزشکاران به سرمربّی ها توصیه می کنند که از کدام بازیکن برای مسابقه آن روز استفاده کند یا استفاده نکند. و مدیران بازاریابی و فروش نیز می توانند با درک درستی از این منحنی در خصوص هر یک از کارشناسان به منظور برنامه‌ریزی برای جلسات مذاکره آنها با مشتریان تصمیم بگیرند یا ایشان را مدیریت کنند. مدیران با استفاده از منحنی‌های بیوریتم می‌توانند از بسیاری از حوادث و سوانح کاری جلوگیری کنند.
رهنمودی برای مدیران:
با توجه به مطالب بالا می توان اظهار نمود که مدیران بر اساس تجارب و دیدی روانشناختی از افراد زیردست ، احتمالاً قادر خواهند بود با برقراری ارتباط بیوریتمی با آنها ،تشخیص دهند که فرد در چه حالتی قرار گرفته است و از مدیر انتظار می رود که با تدبیر خود مراحل زیر را به موقع به مرحله اجرا درآورد.
الف - تشخیص: موقعیت و وضعیت فرد را از لحاظ سیکلهای جسمانی، احساسی و فکری تشخیص داده و اگر از عهده چنین کاری بر نمی آید با استفاده از طرق مختلف مانند مشورت و یا استفاده از فنون پرسشنامه، مصاحبه و سایر شیوه های مناسب چنین قدرت تشخیصی را پیدا کند .
ب – عکس العمل: به مدیران توصیه می شود با تشخیص صحیح از حالاتی که هر فردی ممکن است در مقاطع مختلف زمانی با آن مواجه باشد، عکس العمل مطلوبی از خود نشان دهد و متناسب با آن حالات، به افراد زیر دست خود کار محول نمایند و در همان حد نیز از آنها انتظار داشته باشند. به طور مثال، فردی که در فاز مثبت سیکل جسمی قرار دارد، مدیر باید آنرا فوراً تشخیص داده و حتی مشکل ترین و پیچیده ترین کارها را به وی محول کند.
ج _ وضعیت خود مدیر: هر کسی وضعیت خودش را بررسی کند متوجه خواهد شد که در کدام سیکل قرار دارد . لذا بهتر است مدیری که در سازمان می خواهد با افراد زیردست یا سایر همکاران خود ارتباط برقرار کند و یا حتی تصمیم گیری نماید، بررسی کند که خودش در چه حالتی قرار دارد. مثلاً اگر در فاز منفی سیکلهای جسمی، احساسی و فکری قرار گرفته است، از تصمیم گیری اجتناب ورزد تا با گذشت زمان سیکل وی تغییر فاز پیدا کند، سپس اتخاد تصمیم نماید.
راسل اندرسون از دانشمندان آمریکایی است که در زمینه بیوریتم کارکرده وی دنبال بررسی های بالای 120 مورد خطای انسانی را مجدداً بررسی نموده و نتایج و یافته های فعلی را تایید نموده و به نتایج زیر دست یافت:
- یک شخص در نقطه بحرانی رفتار متفاوتی دارد.
- کسی که بیوریتم خود را نشناسد از بیان علت حوادث عاجز است .
- اکثر کسانیکه به سبب کار و زندگی مجبور به تحمل پروازهای طولانی شده اند خستگی ، بیخوابی و منگی دو سه روز اول ورود خود را از یاد نبرده اند این نوع خستگی به اصطلاح jet lag است و بر این واقعیت استوار است که وقتی انسان از شرق به غرب می رود کمتر دچار ناراحتی می شود تا غرب به شرق .
- کسانی که مسئولیت افراد زیادی را در محیط های فنی و خدماتی زیر دست دارند باید با این نظریه آگاه باشند و بدانند آنچه تاکنون گفته شد نباید نتیجه گرفت که در روزهای بحرانی ناکامی و بدبختی انسان جتناب ناپذیر است زیرا با اطلاع از قواعد بیولوژی و بیوریتم و کشف روزهای بحرانی با کنترل رفتار خود و انتخاب یک راه حل منطقی از ناکامی خود جلوگیری کرده . در واقع مکانیزم بروز در روزهای حساس به این ترتیب است که به علت تغییرات که در بدن انسان صوت می گیرد فرد ذاتاً تمایل به بی دقتی و بی توجهی پیدا کرده و در صورتی که در همان ایام در حال انجام کارهای مخاطره آمیز باشد ممکن است این بی دقتی برای او ایجاد مشکل نماید و منجر به حادثه شود لذا با داشتن نظریه بیوریتم به فرد توصیه می شود در این روزها بیشتر مراقب باشد.


نتیجه گیری
با توجه به اصول تئوری بیوریتم ، می توان اظهار نمود که در طول مدت زندگی هر انسانی حالتهای مختلفی از سیکلهای جسمی ، احساسی و فکری بر وی حاکم می شود که دانستن هر کدام از حالتهای مذکور برای همگان ، خصوصاً برای مدیران سازمانها مهم است تا بر اساس آن بدانند که اولاً خودشان در چه وضعیت و حالتی قرار دارند تا طبق شرایط اعمال مدیری خود را کنترل نمایند. ثانیاً وضعیت افراد زیرست خود را شناسایی نموده و مطابق با آن ، نوع برخورد و برقراری رابطه با آنها را انتخاب و اعمال نمایند .
يك شخص در نقطه بحراني رفتارهاي متفاوتي دارد
• بيوريتم يكي از تازه ترين موضوع ها در حيطه شناسايي ارگونومي ذهن است كه باشناخت جنبه هاي فكري، جسمي و روحي شخص مي تواند در تقليل حوادث ناشي ازكار و اشتباهات بدون دليل ظاهري بسيار موثر باشد
• كسي كه ريتم هاي خود را نمي شناسد از بيان حوادث آن ناتوان است
• با آگاهي از قواعد بيوريتمولوژي و يافتن روزهاي بحراني مي توان با انتخاب يك راه منطقي و درست از حوادث و ناكامي هاي احتمالي اجتناب نمود
• اگر بيوريتم هاي اشخاص را بدانيم ، مي توانيم بخصوص براي گزينش بهتر افراد براي نوبت هاي كاري به طرز علمي تر و مطمئن تري اقدام كرد.
• روزهای مناسب برای انجام یک سری فعالیتهای خاص را در آینده پیش بینی کرده و احتمال موفقیت خودتان را بیشتر کنید .
منابع و ماخذ:
1 - رضا جواهردشتي ، \"معرفي بيوريتمولوژي و ارتباط آن با اثربخشي حضور كاركنان درمحل كار، \"حديث حاضر و غايب \"، خبرنامه كميته دانشجويي انجمن مهندسي صنايع ايران ،شماره هاي 17 و 18، مهر و آبان 1378.
2 - \"الف \" محسن مراديان ، \"بيوريتمولوژي \"، نشريه پژوهش يار، شماره 9، بهار 1377.
\"ب \" محمدعلي مجيديان ، \"نوبت كاري از ديدگاه ارگونومي و بيوريتمولوژي \"، نشريه روش ،شماره 05، سال هشتم ، خردادماه1378.
\"ج \" سهيل سرمدسعيدي ، \"تئوري بيوريتم ها\"، نشريه روش ، شماره 50، سال هشتم ، خردادماه 1378.
\"د\" رضا جواهردشتي ، \"معرفي بيوريتمولوژي و ارتباط آن با اثربخشي حضور كاركنان درمحل كار: حديث حاضر و غايب \"، خبرنامه كميته دانشجويي انجمن مهندسي صنايع ايران ،شماره هاي 17 و 18، مهر و آبان 1378.
\"ه\'\" ناصر فقهي فرهمند، \"مديريت بيوريتم \"، نشريه مديريت ، سال نهم ، شماره 40 و 41، بهمن و اسفند 1378.
3 - رضا جواهردشتي ، \"مديريت رفتارهاي فيزيولوژيك و تاثير آن بر بهره وري و توليد\"،كتاب دردست چاپ
4 - \"بهره وري در آينه مطبوعات \"، نشريه روش ، شماره 55، سال نهم ، بهمن ماه 1378.

بروز رسانی : 1394-07-01 | بازدید : 1764

دانلود فایل
روش تجزيه و تحليل داده ها
دفعات مشاهده (5513)
تعريف واژه ها واصطلاحات
دفعات مشاهده (4014)
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته پژوهش هنر عنوان پايان‌نامه بررسی و تحلیل مفاهیم غالب در نقاشی اکسپرسیونیسمی معاصر ایران دهه 70 و 80
دفعات مشاهده (3202)
محدوديت هاي پژوهش
دفعات مشاهده (2673)
رابطه¬ی بین هیجان خواهی و بهزیستی معنوی با اضطراب مرگ بیماران همودیالیزی
دفعات مشاهده (2571)
مدلسازی و حل مسئله دو هدفه (مکانیابی – تخصیص ) در یک زنجیره تامین چند سطحی با رویکرد تصادفی پوروپوزال وپایان نامه
دفعات مشاهده (1967)
میزان تأثیر اتوماسیون اداری بر عملکرد کارکنان
دفعات مشاهده (1878)
شعر مقاومت در ادبیات ایران و فلسطین
دفعات مشاهده (1826)
مدیریت بیوریتم
دفعات مشاهده (1765)
مسئولیت مدنی دولت در قبال حوادث غیر مترقبه
دفعات مشاهده (1465)
بر رسی ویژ گی های شعر معاصر عرب و شعر فارسی
دفعات مشاهده (1355)
موسسه حقوقی مدبران
دفعات مشاهده (1352)
جایگاه نماد و اسطوره در شعر معاصر عرب
دفعات مشاهده (1303)
مؤثرترین روش ها در جلوگیری از میکرو لیکیج کرونالی
دفعات مشاهده (1183)
بررسی رابطه دین و روانشناسی از دیدگاه غرب با دیدگاه تربیتی قرآن
دفعات مشاهده (1141)
پروژه کارشناسی حل معادله دیفرانسیل رفتار نانوتیر تحت اثر جذب کاسیمیر به روش هموتوپی
دفعات مشاهده (1081)
انواع متغیرهای پژوهش
دفعات مشاهده (1030)
حضانت طفل در فقه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس
دفعات مشاهده (878)
تعیین جامعه آماری حجم نمونه
دفعات مشاهده (876)
تاثیر عصاره آبی الکلی گیاه بابونه بر محور همورمونی هیپوفیز
دفعات مشاهده (875)
نام و نام خانوادگی
ایمیل شما
تلفن تماس شما
پیام شما
 
   
تبلیغات