پروپوزال بررسی دو نمایشنامه \"پایان بازی\" و \"در انتظار گودو\" نوشته ساموئل بکت از دیدگاه آخرالزمانی


An apocalyptic Reading of Beckett\'s Endgame and Waiting for Godot
بررسی دو نمایشنامه \"پایان بازی\" و \"در انتظار گودو\" نوشته ساموئل بکت از دیدگاه آخرالزمانی


1. چکیده
آثار ادبی، آینده اندیشه ها، باورها، هنرمندی ها و عظمت روحی و معنوی ملت ها می باشد. پیدایش آثار ادبی و جریان های فکری در یک ملت می تواند بر روی پیدایش این آثار در بین ملل دیگر و در دوره های بعدی تاثیر شگرفی داشته باشد. از جمله کتابها و آثار مشهور ادبی میتوان به نمایشنامه ساموئل بکت(آخر زمانی و در انتظار گودو) اشاره کرد، از دیدگاه ابزورد در این تحقیق بررسی خواهد شد. تئاتر ابزورد یا پوچی کوششی است برای آگاه ساختن انسان از وضعیت خویش و هشداری است علیه زندگی کهنه، تکراری و یکنواخت. این تئاتر اعلام می کند که دیگر نمی توان اشکال هنری گذشته را بکار بست چون پوچی نویسان زبان را عمده ترین وسیله ی بیان عقلانی می شناسند و غالبا نارسایی زبان را مورد تاکید قرار می دهند. مشکلی که پوچی نویسان در زندگی روزمره انسان با آن روبرو شده اند همان وجود بی هدف انسان است. از ویژگی های اصلی نمایشنامه های پوچی این است که عناصر سنتی نمایش از قبیل زبان، پیرنگ و شخصیت دستخوش تغییر شده و پوچی هستی این آثار را، فرا می گیرد. حال می خواهیم از دیدگاه آخرالزمانی و با توجه به نظریات ژان بودریار معروف ترین و جنجالی ترین نظریه پرداز پست مدرنیته نمایشنامه پایان بازی و در انتظار گودو در این تحقیق را بررسی کنیم.
2. مقدمه
از حدوداً نیم¬قرن قبل، نمایشنامه ¬ی در انتظار گودو به نحله ¬-ای در نمایشنامه ¬¬نگاری موسوم به (تئاتر معناباختگی ) منسوب شد. این اصطلاح را نخستین بار مارتین اسلین، منتقد ادبی برای توصیف سبک نگارش و موازین ادبی به¬کاررفته در نمایشنامه ¬¬های (در آن زمان) بدیع و غیرمتعارفِ نویسندگانی چون ساموئل بکت، اوژن یونسکو، ژان ژنه و امثال آنها به کار برد که به اعتقاد او «اکثر منتقدان و نیز مخاطبان را مبهوت و خشمگین کرده» بود(اسلین، 1971: ). ساموئل بکت در نمایشنامه در انتظار گودو سرگردانی بشر امروز را به تصویر کشیده است و در نمایشنامه آخربازی که نمایشنامه تک پرده ای است که در اتاقی تنگ و تاریک اتفاق می افتد. ما در این تحقیق به بررسی دو نمایشنامه از نویسنده معرف بنام بکت خواهیم پرداخت که هر دو نمایشنامه ی \" آخر بازی\" و \" در انتظار گودو\" از جمله پرفروشترین کتابها در زمینه تراژدی- کمدی بوده است. در این اثر به بررسی مقایسه ای این دو اثر از نظر سبک شناسی و نیز از نظر خواهیم از دیدگاه آخرالزمانی و با توجه به نظریات ژان بودریار نظریه پرداز پست مدرنیته نمایشنامه پایان بازی و در انتظار گودو نیز بررسی و تحلیل خواهیم کرد.

3. بیان مسئله
نمایشنامه به متنی که توسط بازیگر به حالت تئاتر یا نمایش ادا شود را نمایش نامه گویند. در واقع نمايشنامه متني است كه نمايش از روي آن خوانده، تمرين و اجرا مي شود و آن يكي از انواع متون ادبي است كه براي نمايش تنظيم مي شود. در آغاز نمايشنامه بعد از آوردن نام آن اشخاص نمايش يا شخصيت هاي نمايشنامه نام برده مي شوندوسپس شرح مختصري از محيط داستان، سن وسال و قد و چهره ي اشخاص داده شده و بعد گفتگوي اشخاص آورده مي شود. نمایشنامه در چند گروه کلی از جمله: نمایشنامه کمدی، درام، طنز، هجو، تراژدی، ملودرام و لغو دسته بندی می شود، که میتواند یک نمایش نامه چند مورد از این سبک ها را داشته باشد. نمایش نامه در انتظار گودو و آخر بازی دارای سبک تراژدی-کمدی می باشد که توسط بکت نوشته شده است.
Samuel Barclay Beckett (13 April 1906 –22 December 1989) was a Irish avant-garde novelist, playwright,theatre director, and poet, who lived in Paris for most of his adult life and wrote in both English and French. He is widely regarded as among the most influential writers of the 20th century. Beckett was awarded the 1969 Nobel Prize in Literature \"for his writing, which in new forms for the novel and drama in the destitution of modern man acquires its elevation\".( Batty;2013)
نمایشنامه‌های‌ بکت‌ در بستر قرن‌ بیستم‌ دوره‌ای‌ انتقالی‌ را مشخص‌ می‌کنند: دوره‌ای‌ انتقالی‌ از مدرنیسم‌ تا پسامدرنیسم‌. آثار او تصاویری‌ از فرسایش‌ ارائه‌ می‌دهند که‌ در آن‌ جهان‌ و افرادی‌ که‌ در آن‌ زندگی‌ می‌کنند به‌ آرامی‌، اما به‌ ناگزیر رو به‌ افول‌ می‌روند. «در انتظار گودو» و «آخر بازی‌» دو نمایشنامه‌ای‌ است‌ که‌ شهرت‌ و جهانی‌شدن‌ را برای‌ بکت‌ به‌ ارمغان‌ آورد، با این‌ همه‌ او اعتقاد داشت‌ که‌ این‌ موفقیت‌ بر سوتفاهمی‌ بنیادین‌ استوار است‌ و منتقدان‌ و مردم‌ به‌ طور یکسان‌ بر تفسیری‌ نمادین‌ و تمثیلی‌ از اثری‌ اصرار ورزیده‌اند که‌ همواره‌ برای‌ پرهیز از تعریف‌ تلاش‌ کرده‌ است‌.( Moosavinia;2013)مایکل‌ وارتون‌، منتقد و استاد ادبیات‌ فرانسه‌ در دانشگاه‌ یونیورسیتی‌ کالج‌ (لندن‌) حق‌ را با بکت‌ می‌داند، با این‌ حال‌ یک‌یک‌ مخاطبان‌ را در مخالفت‌ با او محق‌ می‌شناسد و خود در بازخوانش‌ این‌ دو نمایشنامه‌ بر کنایه‌های‌ فلسفی‌ این‌ دو اثر تأکید می‌ورزد.
نمایشنامه در انتظار گودو یکی از مهترین نمونه های تئاتر مدرن و ابزورد به شمار می آید. این گونه تئاتر که برخلاف تئاتر سنتی فاقد آغاز ، ميانه و پایان است در بيشتر مواقع از داستانی منسجم و پيرنگی مناسب نيز برخوردار نيست. بکت ، ژان ژنه ، یونسکو و آرتور آداموف از معماران اصلی این گونه تئاتر ھستند. در تئاتر ابزورد یا تئاتر آخرالزمانی شاھد صحنه هایی ھستيم که پایان شان ھمان تکرار آغازین نمایش است. نمایشنامه پایان بازی نیز نمایشنامه تک پرده ای است که در اتاقی تنگ و تاریک اتفاق می افتد. تمایل به \"پایان\" یک مفهوم اصلی در تمام آثار بکت است. بکت در \"پایان بازی\" مکث های میان گفتگوها را با دقت بسیار زیاد حتی بیشتر از اولین نمایشنامه اش درانتظار گودو ( Waiting for Godot ) به کار می برد. با خواندن دقیق نمایشنامه مضمون رنج انتظار، تهی بودن هستی و انتظار شکست افزایش می یابد. دنیای بیرون مرده تصویر می شود. فاجعه ای بزرگ همه موجودات زنده را کشته و چهار شخصیت تنها بازماندگان آن هستند. مکث های بیشمار بین گفتگوهای آنها هنگامی که ساکتند بر تشویش هر کدام از چهار شخصیت دخیل در آن و بر عریانی کلمات هنگامی که گفته می شوند، تأکید دارد. وحشت از تصور تنها ماندن، یک رویای آشنا از ترس است که اکثر انسان ها گهگاه احساسش می کنند و بکت در به قالب در آوردن آن در واقعیت نمایشنامه موفق شده است.
تئاتر آخرالزمانی یا \" ابزورد \" در عرصه ادبیات نمایشی هنری پیشرو به حساب می آید که این اثر از مغرب زمین پایه گذاری و پدید آمده است. امروزه نگارش این اثر در سراسر دنیا به عنوان شیوه ای فراگیر در عرصه ادبیات نمایشی گسترش یافته است. تا کنون کمتر نگارنده ای به سمت بیان جزئیات تئاتر های آخرالزمانی رفته است، ولی در عوض بارها درباره ی تئاتر آبزورد، پیشگامان آن یعنی آبزوردیسم ها ، سبک و سیاق نگارشی این گونه نمایشنامه ها توسط صاحب نظران و کارشناسان که از جمله آن ( پروفسور فرهاد ‍ناظر زاده کرمانی، که آن را به نام \" تئاتر آخر الزمانی\") ترجمه شده است. تئاتر ابزورد یا پوچی و یا به تعبیر پروفسور ناظرزاده کرمانی نظریه پرداز ، محقق ، پیشکسوت و مدرس هنر های نمایشی (تئاتر آخرالزمانی) به دبستانی تئاتری اطلاق می شود که مشتمل بر آثار نمایشی اروپایی و آمریکایی است. آثاری که حاصل ناامیدی انسان در دوره پس از جنگ جهانی دوم یعنی دهه های 1950 تا 1960 میلادی و در مغرب زمین و بطور اختصار در اروپا است .
نگارندگان این گونه ادبی در آثار خود که آن را مکتب ادبی ابزوردیسم می نامند به بیان\" بی محتوایی هستی\"،\" بی معنایی دنیا\" و\" پوچی\" و \" عبث بودن زندگی\" انسان می پردازند . اصطلاح پوچی در واقع به نمایش هایی گفته می شود که تلاش دارند بشر به بن بست رسیده در دنیای غرب را در قالبی نمایشی (تئاتریکال) به تصویر بکشند. ابزوردیسم ها در آثارشان صحنه هایی را خلق می کنند که پایان شان همان تکرار آغازین اثر است؛ طرح داستان در این نمایش ها فاقد گستردگی معمول و موجود در سایر آثار نمایشی است .
بر همین اساس در این اثر به بررسی، نقد و مقایسه گسترده ای از مفاهیم و ابهامات دو اثر معروف نمایشنامه آخر بازی و در انتظار گودو از بکت خواهیم پرداخت و دیدگاه های آخرالزمانی و وجود آنها در نمایشنامه ها، فراواقعیت و برخی از نظرات در این باره ها اشاره نماییم تا خوانندگان و دوستداران این اثرها بتوانند از این اثر بهره ببرند.

4. سوالات تحقیق
آیا دو نمایشنامه\"در انتظار گودو\" و \" آخر بازی\" نوشته ساموئل بکت دارای صحنه های آخرزمانی می باشد؟
آیا نمایشنامه های بکت در بستر قرن بیستم دوره ای انتقالی را مشخص می کند: در دوره انتقالی از مدرنیسم تا پسامدرنیسم؟
آیا مقوله\" بی محتوایی\" در دو نمایشنامه \"در انتظار گودو\" و \" آخر بازی\" نوشته ساموئل بکت به چشم می خورد؟
آیا دو نمایشنامه \"در انتظار گودو\" و \" آخر بازی\" نوشته ساموئل بکت دارای رویکردها و دیدگاههای متفاوتی می باشد؟


5. فرضیات تحقیق
به نظر می رسد دو نمایشنامه\"در انتظار گودو\" و \" آخر بازی\" نوشته ساموئل بکت دارای صحنه های آخرزمانی می باشد.
به نظر می رسد نمایشنامه های بکت در بستر قرن بیستم دوره ای انتقالی را مشخص می کند: در دوره انتقالی از مدرنیسم تا پسامدرنیسم.
به نظر می رسد مقوله\" بی محتوایی\" در دو نمایشنامه \"در انتظار گودو\" و \" آخر بازی\" نوشته ساموئل بکت به چشم می خورد.
به نظر می رسد دو نمایشنامه \"در انتظار گودو\" و \" آخر بازی\" نوشته ساموئل بکت دارای رویکردها و دیدگاههای متفاوتی می باشد.
6. Background Studies

Greg (2012), B Presented a study entitled Endgame: Beckett\'s “Ecological Thought”. The study said: in Ecocriticism has tended to avoid modernist texts in favour of ones that make vivid, epiphanic reference to nature. Beckett\'s Endgame states, in common with some environmentalists, that “there\'s no more nature” – but refuses to reveal the dimensions of its absence. Reread as a precursor to ecocriticism, it is paradoxically the perfect play for the era of anxiety about climate change, which eludes both sensory apprehension and generic representation.
جنبه نوآوری این تحقیق به دلیل وجود مطالعه نمایشنامه آخر بازی در حالت اندیشه زیست محیطی بررسی شده است.

Yuan,(2005), Presented a study entitled From Ideology of Loss to Aesthetics of Absence: The Endgame in Beckett\'s The Lost Ones. The study said: This paper explores negative ideology and negative aesthetics of modern writing within the context of Beckett\'sThe Lost Ones from both modern and postmodern perspectives. Loss as the cultural unconscious of modernism functions as the dominant trope to configure the modern subject in alienation or decenterment. By tracing ideas of Hegel, Freud, and Kristeva, I construe that Beckett\'s The Lost Ones is composed within the context of this loss mythology, which indicates not only a negative affirmation but also signifies a sublime mode of being, associated with identification, pleasure, and desire. From a postmodern perspective, Beckett engages the art of the negative through a game with the end that functions as a structural principle and an enabling conceptual framework to approach negative poetics: aesthetics of absence. In Beckett\'s text, the lost space signifies but a universe of linguistic play. The end as the central metaphor both defines the narrative and simultaneously eludes it, constituting the limit and horizon of representation. Like Lacan\'s \"the real\" and Derrida\'s \"the infinite Other,\" Beckett\'s \"end\" points to a primal space prior to language, the alterity and impasse of discourse. Hence, the aesthetics of absence is defined by aesthetics of play and ethics of unrepresentability. The end in Beckett\'s fiction signifies both absence and infinity.
Toole (1998), Presented a study entitled Waiting for Godot in Sarajevo: Theological Reflections on Nihilism, Tragedy, and Apocalypse. The study said: In the summer of 1914, Archduke Franz Ferdinand was assassinated in Sarajevo, an event which led to the horror of World War I and which many historians suggest marked the beginning of the twentieth century. In 1992, Sarajevo again lurched into prominence as the focal point of one of the century’s bloodiest civil wars. Yet Sarajevo at one point epitomized the dreams of the Enlightenment, a city where Christians, Jews, and Muslims peacefully coexisted. In the midst of Sarajevo’s recent decline into chaos and destruction, Susan Sontag decided to produce Act I of Waiting for Godot, which, despite ever-looming danger, played to packed houses. Why? Why did this city of hope lie crushed at the end of the twentieth century? Why did Sontag stage an artistic production in the middle of such overwhelming tragedy? Why Waiting for Godot ? And, most important, why the appreciative, silent tears of audience members who risked their lives to attend a play in the middle of a war?These are the questions that guide David Toole’s theological reflections in Waiting for Godot in Sarajevo, where he seeks to come to terms with what it means to live a life of dignity in a world of undeniable suffering. Toole skillfully weaves together Friedrich Nietzsche’s views on nihilism with Michel Foucault’s analysis of power to produce a metaphysics of tragedy, or a “politics of dying.” Such politics are then used to shed new theological light on the Christian apocalypse and what it means to be alive at the end of the twentieth century. In making his argument, Toole draws innovative connections between such diverse figures as John Milbank, Alasdair MacIntyre, Euripides, John Howard Yoder, and Norman Maclean (author of A River Runs Through It and Young Men and Fire ), all the while using Beckett’s play as a compass for his direction. The end result is a fascinating, eminently readable, unexpectedly adventurous theological inquiry into the meaning of life.
Sheetz (2014), Presented a study entitled Samuel Beckett\'s \"Waiting for Godot\". The study said: As Mr. Eliot suggests, the moments between scene changes at a play are a time of tension and curiosity. The stage is dark, the audience is quiet, and each waiting member is left with his own thoughts. But man cannot bear \"the darkness of God,\" nor does he find his own thoughts any more comforting. When the scene is changed and the lights are brightened, a new vista will provide an escape from this brief period of tension, just as Uthe hills and the trees, the distant panorama\" had done before. In Samuel Beckett\'s Waiting for Godot, however, there are no scene changes. The \"hills\" become \"a low mound,\" the \"trees\" a single wilted \"tree,\" and \"the distant panorama\" a \"country road\" stretching on to infinity. In Waiting for Godot there is no escape.


7. اهمیت و ضروریت تحقیق
از آنجا که کتابهای آخر بازی و در انتظار گودو از بکت توسط ساموئل بکت نوشته شده است که در ادب فارسی بسیار دارای اهمیت است، لذا هرچه به این دو کتاب ارزشمند پرداخته شود ،باز هم زوایای پنهانی برای تحقیق و بررسی خواهد داشت. اکثر خوانندگان ادبیات تئاتر پوچی را با ساموئل بکت می شناسند. اما آنچه بکت را از دیگر ان متفاوت ساخته و او را مکررا مطرح می سازد، هنر یگانه و متفاوت او در ساختارشکنی قالب های نمایشنامه نویسی است. او از زبان و بازی های زبانی استفاده نموده و بی معنا بودن زندگی را در جهان معاصر خود به معرض دید می گذارد. مفاهیم ضمنی که در قالب های زبانی نمی آید را با ساختار شکنی زمان، مکان و علت و معلول بصورت هنر دیداری درآورده و غایت تنهایی انسان را در سالهای پس از جنگ جهانی دوم با استفاده از وانمایی و سمبل به رشته تحریر در می آورد. این تحقیق بر آنست که نشان دهد چگونه زبان در خدمت معنا در آمده و مفهوم مطلق یک اثر که بازتابی از جهان بیرون است به صورت چند معنایی تغییر می یابد. یاس و حرمان و بی پناهی انسان در پایان جهان معنا دار گذشته مطرح می گردد.در نتیجه اصل این موضوع سبک شناسی است که در ادب فارسی و در پایان نامه های رشته های زبان و ادب فارسی به وفور دیده می شود ،اما مقایسه ی این دو اثر از نظر سبک شناسی ،موضوعی است که در میان پایان نامه ها یافت نشده است، که ما در این تحقیق علاوه بر پرداختن اهمیت و ضرورت بیشتر تحقیق، به مقایسه و بررسی آن نیز خواهیم پرداخت.

8. اهداف تحقیق
با بررسی و مقایسه مطالعه ادبیاتی دو نمایشنامه سرشناس آخر بازی و در انتظار گودو از بکت این اثر ارزشمند بیشتر آشکار می شود و از سوی دیگر به این دلیل که نمایش نامه ها از یک نویسنده ی خارجی می باشد، لذا باید زوایای پنهانی برای تحقیق وجود دارد که بررسی خواهد شد. با این پژوهش سعی برآن داریم که این خوانندگان و مخاطبان را به سمت این دو اثر و سبک شناسی تشویق نماییم.

9. روش تحقیق
روش تحقیق در خصوص این موضوع از نوع روش توصیفی – تحلیلی می باشد. توصیفی از آن جهت که باید پارامترها و زوایای مورد بحث به طور کامل توضیح داده و با استفاده از منابع و مآخذ داخلی و خارجی به بسط و توضیح آن پرداخته شود. روش تحلیلی نیز می باشد از آن جهت که به بررسی و مقایسه دو اثر نمایشنامه در انتظار کودو و آخربازی می پردازد.


10. روش و ابزار گردآوری اطلاعات
کتابخانه ای.
1. گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای .
2.مشاهده کتاب ها و منابع دست اول متناسب با موضوع.
3.سایت های معتبر ، ژورنال ها و مقالات خارجی مرتبط با موضوع.
4.فیش برداری از منابع مختلف.


11. محدودیت های تحقیق
ندارد.

12. کاربران نتایج تحقیق

دانشجویان و اساتید رشته زبان و ادبیات زبان، منتقدان نمایشنامه و عموم دوستداران فیلم و تئاتر


An apocalyptic Reading of Beckett\'s Endgame and Waiting for Godot

1. Abstract
Literary Works are the future of ideas, beliefs, artistries and spiritual greatness of nations. The emergence of literary and intellectual movement in a nation can significantly impact on the emergence of these works among other nations and subsequent periods. Among these books and popular Literary Works, We can address the Beckett\'s Endgame and Waiting for Godot and it will be studied from the perspective of absurd. The absurd theatre is an attempt to inform people of their status and warning against the old, repetitive and monotonous life . this theatre said that the other forms of art can not be utilized again, because the absurd play writers know the language as the most tool for rational expression and often emphasize on the Language failure. The problem that absurd play writers face in the daily life of people is the Aimless existence of man. From the main characteristics of absurd scripts is that traditional elements of the show such as language, plot and the changed character and the absurdity of existence cover these works. Now, we want to study the Endgame and Waiting for Godot from the apocalyptic perspective and according to the theories of Jean Baudrillard, the most famous theorist in post modernity.
2. Summary
Of about half a century ago, the waiting for the Godot play , was appointed to school in play writing called “theatre of the absurd”. This term was first utilized by Martin Esslin , the literary critic to describe the style of writing and literary standards used in the innovative and uncontroversial plays in that time from the writers such as Samuel Beckett, Eugene Ionesco, Jean Genet and others like them, that he believes “stunned and angered the majority of the audience and the critics ” (Esslin 1971). Samuel Beckett depicted human wandering today in the Waiting for Godot play, one-act play Endgame that happens in the dark cramped room.in this work, we study two plays from the famous writer, Samuel Beckett , that these two plays Endgame and Waiting for Godot have been two of the bestselling books in comedy tragedy. In this work , we study and analyse these two work Endgame and Waiting for Godot and compare them from the Apocalypto and Stylistically perspective and according to the postmodern theorist Jean Baudrillard\'s theories .
3. Problem statement
We call the Play as the text that preformed by the actor in theatre or show. In fact, the play is the text that the show is being read , practice and perform by it and is one of the literary texts that set for the show. in the initial part of play, we have names of play characters and Then, a brief description of the story environment, age, height and face data entities and individuals dialogue is brought up later. The play is classified in several groups including comedy, drama, humor, satire, tragedy, melodrama and cancellation, that a play could have several of these styles. Endgame and Waiting for Godot Plays have comedy tragedy Style which was written by Beckett.
Samuel Barclay Beckett (13 April 1906 –22 December 1989) was a Irish avant-garde novelist, playwright, theatre director, and poet, who lived in Paris for most of his adult life and wrote in both English and French. He is widely regarded as among the most influential writers of the 20th century. Beckett was awarded the 1969 Nobel Prize in Literature \"for his writing, which in new forms for the novel and drama in the destitution of modern man acquires its elevation\".( Batty;2013)

Beckett\'s plays in the context of the twentieth century marked a period of transition: the transition from modernism to postmodernism period. His works provide images of erosion that the world and the people who live in it slowly, but inevitably go into decline. \"Waiting for Godot\" and \"Endgame\" are two plays that brought fame and globalization for Beckett, However, he believed that this success is based on a fundamental misunderstanding And critics and the public alike insist on symbolic and allegorical interpretation of work that always tried to avoid the definition ( Moosavinia;2013). Michael Wharton, critic and professor of French literature at University College London justifies Beckett , how ever, justifies all of the audiences against Beckett and in reviewing, emphasizes on philosophical allusions in these works.
The play Waiting for Godot Play is one of the most important examples of modern and absurd theater. This kind of theater that, unlike traditional theater is without beginning, middle and end of the story is not mostly coherent and does not have a good plot. . Beckett, Jean Genet, Ionesco and Arthur Adamov are the main architects of these theaters. in the Absurd Theatre or apocalyptic Absurd we see that end of their scenes is the exact repeat of the beginning of the show. The Endgame Play is one-act play that happens in the dark cramped room. The desire to \"finish\" is the core concept in all works of Beckett. In the “Endgame” Beckett uses the pauses between dialogues even more than his first play Waiting For Godot. by careful reading of play , The themes of waiting suffering, The Absurdity in the existence and waiting for failure are increased. Outside Dead world is imaged. Major disaster killed all living creatures and the four characters are the only survivors. Numerous pauses between conversations when they are silent emphasize on the concerns of each of the four characters involved in it and the nakedness of words when they are told. the fear from being alone, is a familiar dream of fear that most people often feel it and Beckett is successful in Forming that fear in the reality of play.
Apocalyptic or Absurd Theatre is prior on the Art of dramatic literature
That this effect has been emerged from the west of the world. Today Depiction of this work expanded as a pervasive manner in dramatic literature throughout the world. So far less writer has gone to the state of apocalyptic theater details, but instead Scholars and exprts including the (supervisor Prof. F. Kermani, who called it \"apocalyptic Theatre\") have discussed about many of the Theatre of the Absurd, its pioneers i.e. Absurdism and the style of writing in these plays. Theatre of the Absurd, or vanity, or in the words of Professor Nazrzadh Kermani theorist, scholar, dean and professor of performing arts (apocalyptic theater) refers to theater school, including European and American drama. The works that created by human disappointment in the aftermath of World War II, the 1950s and the 1960s And in the West and briefly in Europe. The authors of this genre in their works that is called Absurdism literary school, Express \"no content universe\", \"the meaninglessness of the world\" and \"absurd\" and \"the futility of life\". The term absurdity in fact called to those plays that attempt to Picture dead end human in the West in the format of the Play (Theatrical) . Absurdisms in their works create such scenes that their end is the exact repeat of their beginning , the design of story in these plays lacks common and available extent in other dramatic works.
Accordingly, in this work We review, critique and compare a wide range of concepts and ambiguities in two famous plays of Beckett\'s Endgame and Waiting for Godot and mention Apocalyptic Views and their existence in Plays ,Hyper real and some comments in this regard so that readers and lovers of these Works could benefit from this work.
4. Research questions
do the play \"Waiting for Godot\" and \"Endgame\" by Samuel Beckett have apocalyptic scenes?
do Beckett\'s plays in the context of 20 century determine a transitional period: in the transitional period from modernism to postmodernism?
Is there the concept of \"non-content\" in the play \"Waiting for Godot\" and \"Endgame\" by Samuel Beckett?
do the plays \"Waiting for Godot\" and \"Endgame\" by Samuel Beckett have different approaches and views?
5. Hypotheses
It seems the two plays \"Waiting for Godot\" and \"Endgame\" by Samuel Beckett have apocalyptic scenes.
It seems that Beckett\'s plays in the context of twentieth century determine a transitional period: in the transitional period From modernism to postmodernism.
It seems there is category of \"non-content\" in the plays \"Waiting for Godot\" and \"Endgame\" by Samuel Beckett.
It seems the two plays \"Waiting for Godot\" and \"Endgame\" by Samuel Beckett have different approaches and views.

6. Background Studies

Greg (2012), B Presented a study entitled Endgame: Beckett\'s “Ecological Thought”. The study said: in Ecocriticism has tended to avoid modernist texts in favour of ones that make vivid, epiphanic reference to nature. Beckett\'s Endgame states, in common with some environmentalists, that “there\'s no more nature” – but refuses to reveal the dimensions of its absence. Reread as a precursor to ecocriticism, it is paradoxically the perfect play for the era of anxiety about climate change, which eludes both sensory apprehension and generic representation.
The innovative aspect of this research is due to study endgame play in the environmental state.
Yuan,(2005), Presented a study entitled From Ideology of Loss to Aesthetics of Absence: The Endgame in Beckett\'s The Lost Ones. The study said: This paper explores negative ideology and negative aesthetics of modern writing within the context of Beckett\'sThe Lost Ones from both modern and postmodern perspectives. Loss as the cultural unconscious of modernism functions as the dominant trope to configure the modern subject in alienation or decenterment. By tracing ideas of Hegel, Freud, and Kristeva, I construe that Beckett\'s The Lost Ones is composed within the context of this loss mythology, which indicates not only a negative affirmation but also signifies a sublime mode of being, associated with identification, pleasure, and desire. From a postmodern perspective, Beckett engages the art of the negative through a game with the end that functions as a structural principle and an enabling conceptual framework to approach negative poetics: aesthetics of absence. In Beckett\'s text, the lost space signifies but a universe of linguistic play. The end as the central metaphor both defines the narrative and simultaneously eludes it, constituting the limit and horizon of representation. Like Lacan\'s \"the real\" and Derrida\'s \"the infinite Other,\" Beckett\'s \"end\" points to a primal space prior to language, the alterity and impasse of discourse. Hence, the aesthetics of absence is defined by aesthetics of play and ethics of unrepresentability. The end in Beckett\'s fiction signifies both absence and infinity.
Toole (1998), Presented a study entitled Waiting for Godot in Sarajevo: Theological Reflections on Nihilism, Tragedy, and Apocalypse. The study said: In the summer of 1914, Archduke Franz Ferdinand was assassinated in Sarajevo, an event which led to the horror of World War I and which many historians suggest marked the beginning of the twentieth century. In 1992, Sarajevo again lurched into prominence as the focal point of one of the century’s bloodiest civil wars. Yet Sarajevo at one point epitomized the dreams of the Enlightenment, a city where Christians, Jews, and Muslims peacefully coexisted. In the midst of Sarajevo’s recent decline into chaos and destruction, Susan Sontag decided to produce Act I of Waiting for Godot, which, despite ever-looming danger, played to packed houses. Why? Why did this city of hope lie crushed at the end of the twentieth century? Why did Sontag stage an artistic production in the middle of such overwhelming tragedy? Why Waiting for Godot ? And, most important, why the appreciative, silent tears of audience members who risked their lives to attend a play in the middle of a war?These are the questions that guide David Toole’s theological reflections in Waiting for Godot in Sarajevo, where he seeks to come to terms with what it means to live a life of dignity in a world of undeniable suffering. Toole skillfully weaves together Friedrich Nietzsche’s views on nihilism with Michel Foucault’s analysis of power to produce a metaphysics of tragedy, or a “politics of dying.” Such politics are then used to shed new theological light on the Christian apocalypse and what it means to be alive at the end of the twentieth century. In making his argument, Toole draws innovative connections between such diverse figures as John Milbank, Alasdair MacIntyre, Euripides, John Howard Yoder, and Norman Maclean (author of A River Runs Through It and Young Men and Fire ), all the while using Beckett’s play as a compass for his direction. The end result is a fascinating, eminently readable, unexpectedly adventurous theological inquiry into the meaning of life.
Sheetz (2014), Presented a study entitled Samuel Beckett\'s \"Waiting for Godot\". The study said: As Mr. Eliot suggests, the moments between scene changes at a play are a time of tension and curiosity. The stage is dark, the audience is quiet, and each waiting member is left with his own thoughts. But man cannot bear \"the darkness of God,\" nor does he find his own thoughts any more comforting. When the scene is changed and the lights are brightened, a new vista will provide an escape from this brief period of tension, just as Uthe hills and the trees, the distant panorama\" had done before. In Samuel Beckett\'s Waiting for Godot, however, there are no scene changes. The \"hills\" become \"a low mound,\" the \"trees\" a single wilted \"tree,\" and \"the distant panorama\" a \"country road\" stretching on to infinity. In Waiting for Godot there is no escape.


7. The importance of research
Since the book Endgame and Waiting for Godot are written by Samuel Beckett and in Persian literature is very important, So instead of heavy works on these two major books, they will be hidden aspects for investigation. Most readers know absurd literature by Samuel Beckett\'s theater. But what make Beckett’s works different from the others and raises him repeatedly, is his unique and different art in deconstruction forms of playwriting. He uses language and language games and expose meaningless life in the contemporary world. by the deconstruction of time, place, cause and effect , He forms The implications which is not in language forms in the form of visual art And by using Reproducing and symbol writes man\'s ultimate end in the years after World War II. This research service aims to show how language serves meaning and absolute concept of a work that is a reflection of the outside world changes in a multi meaning way. Despair and suffering and helplessness of man in the past meaningful end of the world is proposed. As a result ,The main subject is Stylistics that can be seen in abundance in the dissertations in Persian literature and language and Persian literature, But comparison of the two works in terms of style, something that is not found among the theses, that In this research in addition to addressing importance and the need to research, we will compare and review it.
8. The objectives of the study
By literature studying the two plays of Beckett\'s Waiting for Godot and Endgame this valuable work becomes more apparent and on the other hand because plays are from a foreign writer, Therefore, hidden aspects of the research should be discussed. This study encourage the readers and Audiences have to these works and stylistics.
9. The Research Method
The method of research on this subject is descriptive - analytic. descriptive so the discussed parameters and angles should be fully explained, And develop and explain it well by using internal and external resources. Also Analytic So it study and compare two plays of Beckett\'s Waiting for Godot and Endgame.
10. Methods and tools for data collection
Library
1. Collecting Information in Library
2. Observe books and primary sources appropriate to the subject
3. Reputable sites, journals and foreign articles related to the subject
4. Taking notes from various sources.
11. Limitations of the Research
Does not have.
12. Users of Research’s results
Students and professors of language and literature, plays critics and public film and theater lovers

References

1. Sheetz, F. (2014). Samuel Beckett\'s\" Waiting for Godot\".‏
2. Toole, D. (1998). Waiting for Godot in Sarajevo: Theological reflections on nihilism, tragedy, and apocalypse.‏
3. Garrard, G. (2012). Endgame: Beckett\'s “Ecological Thought”. Samuel Beckett Today/Aujourd\'hui, 23(1), 383-397
4. Yuan, Y. (2005). From Ideology of Loss to Aesthetics of Absence: The Endgame in Beckett\'s The Lost Ones. European Joyce Studies, 16(1), 235-246.‏
5. Moosavinia, S. R., & Tabari, B. H. (2013). Waiting for Godot is an Irish Endgame: A Postcolonial Reading of Samuel Beckett’s Waiting for Godot and Endgame. International Journal of Applied Linguistics and English Literature,2(1), 60-67.‏
6. Taylor-Batty, M., & Taylor-Batty, J. (2013). Samuel Beckett\'s Waiting for Godot. A&C Black.‏
7. Esslin, Martin. Absurd Drama. Harmondsworth, Eng.: Penguin, 1971.
8. Baudrillard, Jean, and Enrique Valiente Noailles, Exiles from Dialogue. Trans, Chris Turner. Maiden: Polity Press, 2005.
9. Baudrillard, Jean. A Critique of the Political Economy of the Sign. Ed. John Hanhardt.
10. New York: Visual Studies Workshop Press, 1986. 164-184.
11. Baudrillard, Jean. \"The End of the Millennium or the Countdown.\" Economy and Society 26/4. November 1997, pp. 447-455. Available.References

1. Sheetz, F. (2014). Samuel Beckett\'s\" Waiting for Godot\".‏
2. Toole, D. (1998). Waiting for Godot in Sarajevo: Theological reflections on nihilism, tragedy, and apocalypse.‏
3. Garrard, G. (2012). Endgame: Beckett\'s “Ecological Thought”. Samuel Beckett Today/Aujourd\'hui, 23(1), 383-397
4. Yuan, Y. (2005). From Ideology of Loss to Aesthetics of Absence: The Endgame in Beckett\'s The Lost Ones. European Joyce Studies, 16(1), 235-246.‏
5. Moosavinia, S. R., & Tabari, B. H. (2013). Waiting for Godot is an Irish Endgame: A Postcolonial Reading of Samuel Beckett’s Waiting for Godot and Endgame. International Journal of Applied Linguistics and English Literature,2(1), 60-67.‏
6. Taylor-Batty, M., & Taylor-Batty, J. (2013). Samuel Beckett\'s Waiting for Godot. A&C Black.‏
7. Esslin, Martin. Absurd Drama. Harmondsworth, Eng.: Penguin, 1971.
8. Baudrillard, Jean, and Enrique Valiente Noailles, Exiles from Dialogue. Trans, Chris Turner. Maiden: Polity Press, 2005.
9. Baudrillard, Jean. A Critique of the Political Economy of the Sign. Ed. John Hanhardt.
10. New York: Visual Studies Workshop Press, 1986. 164-184.
11. Baudrillard, Jean. \"The End of the Millennium or the Countdown.\" Economy and Society 26/4. November 1997, pp. 447-455. Available.
بروز رسانی : 1395-06-13 | بازدید : 9064

دانلود فایل
رگرسیون و انواع آن
دفعات مشاهده (11730)
پروپوزال بررسی دو نمایشنامه \"پایان بازی\" و \"در انتظار گودو\" نوشته ساموئل بکت از دیدگاه آخرالزمانی
دفعات مشاهده (9065)
روش تحقیق همبستگی و رگرسیون
دفعات مشاهده (2619)
مسئولیت مدنی مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه
دفعات مشاهده (2138)
نمونه پروپوزال حقوقی, آیین رسیدگی در دادگاه های انتظامی سردفتران
دفعات مشاهده (2081)
اقاله عقود تبعی
دفعات مشاهده (1949)
پردازش تصویر: لزوم شناسایی چهره با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر
دفعات مشاهده (1922)
نقش اعتبارات پرداختی به کشاورزی در توسعه روستایی
دفعات مشاهده (1485)
پايان‏نامه‌ی كارشناسي ارشد \"بررسی عملکرد برون سپاری مالیات بر درآمد مشاغل خودرو به دفاتر پیشخوان کشور\"
دفعات مشاهده (1405)
مشاوره تخصصی پایان نامه های علوم انسانی
دفعات مشاهده (1366)
دفعات مشاهده (1229)
آموزش تحلیل مسیر و اصول آن
دفعات مشاهده (1211)
انواع پایان نامه
دفعات مشاهده (1158)
فرم پيشنهاد تحقيق پايان‏نامه‌ی كارشناسي ارشد عنوان تحقيق به فارسي: بررسی حقوق مشتری در قراردادهای الحاقی بانکی
دفعات مشاهده (1123)
پایان نامه کارشناسی ارشد (M.Sc) رشته مهندسی عمران ـ گرایش سازه های هیدرولیکی موضوع ریز مقیاس سازی با سه مدل SDSM_SVM_LARS WG و مقایسه آنها با یک
دفعات مشاهده (1119)
بخش دوم : بررسی صلاحیت مراجع قضایی جهت رسیدگی به جرائم و تخلفات گمرکی
دفعات مشاهده (1101)
پايان‏نامه‌ی كارشناسي ارشد \"بررسی عملکرد برون سپاری مالیات بر درآمد مشاغل خودرو به دفاتر پیشخوان کشور\"
دفعات مشاهده (1099)
دفعات مشاهده (1018)
عنوان تحقيق به فارسي: بررسی تطبیقی جنگ و دفاع در اسلام و مکاتب غربی با نگرش بر حقوق بین الملل
دفعات مشاهده (973)
موضوعات پایان نامه فقه ومبانی حقوق
دفعات مشاهده (929)
نام و نام خانوادگی
ایمیل شما
تلفن تماس شما
پیام شما
 
   
تبلیغات