پروپوزال 1- عنوان پایان¬نامه به فارسی میزان مصرف آنتی¬بیوتیک¬ها در طول پنج سال گذشته در شهرستان میرجاوه
دفعات مشاهده (2447)
تعلیق مجازات در تعدد جرم
دفعات مشاهده (2365)
عوامل تسهیل کننده طرح ارزشیابی توصیفی حمایت گرایانه
دفعات مشاهده (1530)
1- عنوان پایان¬نامه به فارسی تاثیر شفاف سازی اطلاعات بر رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار مشهد
دفعات مشاهده (1475)
پايان‏نامه‌ی كارشناسي ارشد \"بررسی عملکرد برون سپاری مالیات بر درآمد مشاغل خودرو به دفاتر پیشخوان کشور\"
دفعات مشاهده (1405)
-عنوان به فارسی : بررسی حقوقی پدیده ریزگردها و تعیین مبانی و اصول حقوقی در رابطه با جبران خسارت ناشی از آن
دفعات مشاهده (1396)
پروپوزال موضوع: \\
دفعات مشاهده (1355)
فرم پيشنهاد تحقيق پايان‏نامه‌ی كارشناسي ارشد عنوان تحقيق به فارسي: بررسی حقوق مشتری در قراردادهای الحاقی بانکی
دفعات مشاهده (1123)
پروپوزال 1- عنوان پایان¬نامه به فارسی تاثیر شفاف سازی اطلاعات بر رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
دفعات مشاهده (1111)
پايان‏نامه‌ی كارشناسي ارشد \"بررسی عملکرد برون سپاری مالیات بر درآمد مشاغل خودرو به دفاتر پیشخوان کشور\"
دفعات مشاهده (1099)
تاثیر نقش تعهد سازمانی بر توانمندسازی عملکرد ستاد بنیاد مستضعفان
دفعات مشاهده (1078)
عنوان پايان نامه: مدلسازی و حل مسئله دو هدفه (مکانیابی – تخصیص ) در یک زنجیره تامین چند سطحی با رویکرد تصادفی
دفعات مشاهده (978)
پايان‏نامه‌ی كارشناسي ارشد عنوان تحقيق به فارسي:مدل مداری لیزر نیمه هادی
دفعات مشاهده (939)
عنوان طرح: فارسي: بررسی اثرشرایط میکروگراویتی (گرانش نا چیز) بر میزان قابلیت حیات و مورفولوژی سلولهای بنیادی مزانشیمال مغز استخوان رت به کمک دستگاه
دفعات مشاهده (931)
رویکرد حقوق ایران به چگونگی حمایت از خانواده زندانیان با نگایه به حقوق افغانستان
دفعات مشاهده (886)
بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي (شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبه‏هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي مربوطه و منظور از تحقيق)
دفعات مشاهده (866)
تعلیق مجازات در تعدد جرم
دفعات مشاهده (838)
پايان‏نامه‌ی كارشناسي ارشد عنوان تحقيق به فارسي: بررسی رابطه بین جابجایی کارکنان و رضایت و پیوند کاری\" مطالعه موردی سازمان امور مالیاتی کشور
دفعات مشاهده (764)
\\
دفعات مشاهده (730)
عنوان پایان نامه: استقرار نظام هوش کسب و کار اجتماعی با رويکرد ANP
دفعات مشاهده (701)
نام و نام خانوادگی
ایمیل شما
تلفن تماس شما
پیام شما
 
   
تبلیغات